Termeni și condiții

Termeni și condiții

 

1. Preambul

1.1. Site-ul https://music4allschool.ro denumit în continuare „site-ul”, este deținut și administrat de TP’s Arts Studio S.R.L având următoarele date de identificare:

Cod Unic de Înregistrare 32107260;

Nr. Registrul Comerțului: J40/9842/2013;

Sediul social: București, Sector 3, Șos. Mihai Bravu, nr. 444, bloc V10, scara 2, etaj 5, ap. 54;

Punct de lucru: București, Sector 6, Str. Drumul Sării nr. 31.

1.2. TP’s Arts Studio S.R.L. își desfășoară activitatea sub brand-ul „Școala de Arte Frumoase Music 4 All School” situată în București, Sector 6, Str. Drumul Sării nr. 31 și are ca obiect de activitate furnizarea serviciilor cultural-muzical-educative orientate spre stimularea cunoașterii, creativității, dezvoltarea și exersarea deprinderilor practice, artistice, literare, muzicale, plastice, tehnice. Serviciile școlii se adresează persoanelor de toate vârstele. Clienții pot achiziționa prin intermediul site-ului abonamente de lecții conform ofertei serviciilor puse la dispoziție de școală.

1.3. Înaintea utilizării și efectuării oricărei comenzi prin intermediul site-ului https://music4allschool.ro este necesar să luați la cunoștință și să respectați prevederile prezentei secțiuni de Termeni și condiții. Cu ocazia achiziționării oricărui tip de servicii sau abonamente prin intermediul site-ului, distinct de prezenții termeni și condiții, se va încheia un contract specific, la distanță între Client și Școală.

1.4. Navigarea site-ului echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice Utilizator. În situația în care nu sunteți de acord cu orice aspect al prezentei secțiuni de Termeni și condiții, vă rugăm să stopați utilizarea site-ului.

1.5. Beneficierea de serviciile noastre prin intermediul site-ului se va putea face doar dacă sunteți de acord cu termenii și condițiile descrise mai jos. Navigarea pe site reprezintă acordul dumneavoastră cu privire la prezenții Termeni și condiții.

1.6. TP’s Arts Studio S.R.L are dreptul de a efectua orice modificări ale site-ului, termenilor și condițiilor. Orice modificare a termenilor și condițiilor va fi adusă la cunoștința utilizatorilor prin mijloace electronice.

1.7. Orice solicitare cu privire la înțelesul și aplicarea termenilor și condițiilor prezente, cu privire la produsele și serviciile oferite de către TP’s Arts Studio S.R.L, precum și orice reclamații sau sesizări vor putea fi adresate societății la adresa de e-mail: music4allschool@gmail.com sau la numărul de telefon +40 722 249 540.

 

2. Definiții

2.1. TP’s Arts Studio S.R.L stabilește că termenii enumerați mai jos vor avea următorul sens:

 1. Vânzător / Școala / Societatea – TP’s Arts Studio S.R.L – societate comercială cu sediul social București, sector 3, Șos. Mihai Bravu, nr. 444, bloc V10, scara 2, etaj 5, ap. 54, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/9842/2013 și CUI 32107260, având cont deschis la RO56INGB0000999904343078 IBAN ING BANK;
 2. Site / Magazin online – pagina de internet https://music4allschool.ro;
 3. Vizitator – persoană care accesează site-ul;
 4. Utilizator – persoană fizică sau juridică care vizitează site-ul și care a acceptat Termenii și Condițiile de mai jos, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare;
 5. Client / Cumpărător – persoana fizică sau juridică care deține calitatea de Utilizator și care efectuează o Comandă pe site;
 6. Cursant/ Beneficiar – persoana, indiferent de vârstă, înscrisă la unul dintre cursurile organizate de Școală;
 7. Abonament de lecții – oferta serviciilor oferite de Școală descrise pe site;
 8. Produse și Servicii – orice produs/ tip de abonament de lecții menționat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului;
 9. Produse / Servicii ediție limitată – orice produs / serviciu de pe Site care poate fi achiziționat într-un număr limitat;
 10. Evenimente ad-hoc – lecții, cursuri, grupuri de lucru, ateliere organizate de Școală cu tematică specifică activităților cultural-muzical-educative, care sunt organizate în mod neregulat și în funcție de diferite circumstanțe;
 11. Specificații – caracteristicile abonamentelor de lecții menționate pe site, precum tip curs, durata lecției, instrumentul ales, numărul lecțiilor, etc;
 12. Descrierea produsului – totalitatea specificațiilor care se referă la un anumit abonament de lecții de pe site;
 13. Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse și Servicii prin intermediul site-ului https://music4allschool.ro și să facă plata acestora;
 14. Contract – Comanda confirmată de către Școală, prin care Școala este de acord să vândă  Produsele și Serviciile, iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse și Servicii. Contractul cadru este încheiat la distanță între Școală și Cumpărător, fără a fi necesară prezența fizică simultană a celor două părți contractante. Contractul cadru reprezintă un document separat de acești Termeni și condiții care va fi adus la cunoștința Clientului și încheiat de părți înainte de finalizarea Comenzii.
 15. Cont Utilizator / Client – relația stabilită între utilizator și sistemul informatic, căreia îi corespunde un nume de utilizator, formată în baza unei adrese de e-mail și o parolă care permite Clientului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client și istoricul său (comenzi,);
 16. Conținut – fișierele, datele, imaginile, muzica, grafica sau orice alt conținut al site-ului sau asociat cu site-ul;
 17. Comunicări comerciale / Comunicări de marketing – orice comunicare realizată de către TP’s Arts Studio S.R.L în scopul de a informa Utilizatorul cu privire la ofertele / promoțiile existente cu privire la produsele și serviciile comercializate (newsletter, mesaje push și altele asemenea);

 

3. Obligațiile părților

3.1. Obligațiile TP’s Arts Studio S.R.L

3.1.1.. În limita legislației în vigoare și a prezentului document TP’s Arts Studio S.R.L își asumă o obligație de diligență în a oferi suport și informații legate de produsele și serviciile oferite pe acest site.

3.1.2.. TP’s Arts Studio S.R.L își asumă o obligație de diligență în a oferi informații cât mai precise și exacte referitoare la serviciile oferite și la specificațiile acestora.

 

3.2. Obligațiile Utilizatorului

3.2.1.. Clientul se obligă să respecte prezentele condiții și termeni de mai jos, legislația existentă în România și să acționeze cu bună-credință în relația cu Vânzătorul.

3.2.2.. Clientul se obligă să efectueze plata comenzii imediat după finalizarea Comenzii. În lipsa plății, Vânzătorul nu are nicio obligație față de Client și nu va confirma Comanda plasată.

3.2.3.. Clientul are obligația de a aduce la cunoștința site-ului prin intermediul adresei puse la dispoziție la art. 1.7 orice situație care afectează modul în care site-ul își desfășoară activitatea și orice tentativă de fraudare identificată.

3.2.4.. Utilizatorul se obligă să nu folosească și să nu permită vreunui terț să folosească serviciul oferit de TP’s Arts Studio S.R.L pentru a transmite sau a recepționa materiale care contravin dispozițiilor legale în vigoare sau care au un conținut obscen, abuziv, vulgar, defăimător, ofensator, care încalcă orice alt drept al oricărei persoane sau aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală.

 

4. Comunicările electronice

4.1. Școala își rezervă dreptul de a comunica Utilizatorilor, prin mijloace electronice, orice informații consideră de cuviință, atât cu privire la activitatea generală a site-ului, cât și oferte comerciale.

4.2. Școala poate realiza comunicări către Utilizatori fie în mod direct, fie prin intermediul partenerilor specializați și agreați pentru asigurarea confidențialității și securității informațiilor.

4.3. Școala poate realiza comunicări electronice către Utilizatori prin care să îi notifice cu privire la modificarea prezentei secțiuni de Termeni și condiții.

4.4. Utilizatorul va primi comunicări de marketing, în modalitate electronică de la TP’s Arts Studio S.R.L numai dacă acesta și-a exprimat prealabil consimțământul în legătură cu primirea unor astfel de notificări / comunicări electronice.

4.5. Utilizatorul își poate modifica opțiunea cu privire la primirea de comunicări electronice din partea Vânzătorului în orice moment prin următoarele mijloace:

 1. Prin contactarea site-ului la adresa https://music4allschool.ro/contact/;
 2. Prin modificarea setărilor din contul de Client;
 3. Prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele electronice primite de la Vânzător;

4.6. Renunțarea Utilizatorului de a mai primi orice fel de comunicare electronică din partea Vânzătorului, nu îl exonerează de respectarea prezenților termeni și condiții.

 

5. Dreptul de proprietate intelectuală

5.1. Întregul conținut al Site-ului, incluzând, orice fel de material purtător de drepturi de proprietate intelectuală aparțin sau se află sub licența TP’s Arts Studio S.R.L și sunt protejate de lege. Folosirea, fără acordul scris al TP’s Arts Studio S.R.L, a oricăror elemente enumerate mai sus va fi sancționată conform legilor în vigoare.

5.2. Accesul la informațiile conținute pe Site garantează Utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde sau revinde, sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor TP’s Arts Studio S.R.L, fără acordul scris al acesteia.

5.3. Orice reproducere parțială sau totală a materialelor purtătoare de drepturi de autor ce figurează pe Site se va face doar cu acordul prealabil, scris al TP’s Arts Studio S.R.L

5.4. Orice material purtător de drepturi de proprietate intelectuală transmis către Utilizator nu reprezintă transferul vreunui drept cu privire la respectivele materiale.

5.5. Utilizatorul are dreptul neexclusiv de a utiliza serviciile puse la dispoziție de TP’s Arts Studio S.R.L, iar acesta nu poate transmite dreptul de utilizare unui alte persoane.

5.6. Utilizarea de către site-ul https://music4allschool.ro/ a oricărui nume de marcă înregistrată se face strict cu scopul de informare a Utilizatorilor cu privire la colaboratorii TP’s Arts Studio S.R.L.

 

6. Politici de utilizare a site-ului

6.1. Utilizarea site-ului

Prezenta secțiune se adresează atât Vizitatorilor, cât și Utilizatorilor site-ului. În cazul realizării unei achiziții de către aceștia, vor prevala condițiile contractuale stabilite de părți prin contractul încheiat la distanță.

6.1.1.. Accesul pe Site este permis tuturor persoanelor fără niciun fel de restricții. Achiziționarea Produselor și Serviciilor se va putea realiza de către persoanele cu capacitate deplină de exercițiu conform legii, iar, în ceea ce îi privește pe minori, de către reprezentantul legal sau cu încuviințarea acestuia.  Pentru motive justificate, Școala își rezervă dreptul de a restricționa accesul persoanelor pe site, limitarea accesului la anumite metode de plată, în cazul în care se consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului, acesta ar putea prejudicia în vreun fel TP’s Arts Studio S.R.L.

6.1.2.. Comunicarea între Societate și Utilizator se va putea face prin orice mijloc de comunicare existent la acest moment sau care va fi inventat. TP’s Arts Studio S.R.L are dreptul de a gestiona oricum consideră de cuviință metodele de comunicare cu Utilizatorii și are libertatea de a gestiona oricum consideră necesar informațiile primite.

6.1.3.. În cazul în care se detectează trafic neobișnuit provenit din partea unei rețele de internet, TP’s Arts Studio S.R.L își rezervă dreptul de a introduce orice mecanism de validare a existenței unei persoane reale în spatele fiecărui Utilizator al Site-ului.

6.1.4.. Utilizatorii Site-ului pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în niciun fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu instigă la ură rasială, nu instigă la discriminare de orice fel, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu Site-ul, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam.

6.1.5.. Persoanele care în relația cu site-ul vor utiliza date de identificare false, calități mincinoase, adrese de e-mail fictive vor fi îndepărtate, conturile acestora suspendate și fapta va fi adusă la cunoștința autorităților competente.

6.1.6.. Site-ul nu își asumă niciun fel de răspundere față de prejudiciile generate ca urmare a situației descrise la art. 6.5.

6.1.7.. TP’s Arts Studio S.R.L va putea desfășura orice campanie promoțională referitor la produsele afișate pe site, promoții ale căror condiții vor fi stabilite în întregime de către TP’s Arts Studio S.R.L.

6.1.8.. Promoțiile prezentate pe site sunt valabile în perioada de timp menționată, iar în cazul în care nu se menționează o perioadă de timp, acestea sunt valabile în limita stocului disponibil.

 

6.2. Înregistrarea contului de Utilizator

6.2.1.. Pentru ca Vizitatorul să poată achiziționa serviciile oferite prin Site-ul music4allschool.ro acesta trebuie să își creeze un cont pe Site.

6.2.2..  În vederea înregistrării contului, Utilizatorul este obligat să pună la dispoziție date verificabile și conforme cu realitatea. TP’s Arts Studio SRL poate refuza cererea de înregistrate a contului în situațiile în care constată că sunt utilizate date neconforme sau sunt încălcate prevederile prezenților termeni și condiții.

6.2.3.. Cu ocazia înregistrării, vă alegeți un username sub care participați la serviciile oferite pe Site, username care nu este obligatoriu să conțină numele dumneavoastră complet sau real.

6.2.4.. Dacă se constată că username-ul ales este neadecvat, de exemplu s-a folosit un limbaj obscen, jignitor sau se încalcă un drept de proprietate intelectuală, TP’s Arts Studio SRL are dreptul nerestricționat de a refuza cererea de înregistrare a contului sau de a proceda la ștergerea acestuia.

6.2.5.. Contul de utilizator nu se poate înregistra fără furnizarea următoarelor elemente: nume, prenume, username, adresă de e-mail.

6.2.6.. Utilizatorul are opțiunea de a avea o fotografie de profil. Este interzisă încărcarea fotografiilor obscene, rasiste, care instigă la violență sau care au un conținut jignitor. Nerespectarea acestui articol poate atrage închiderea contului.

6.2.7.. Utilizatorul își poate crea pe Site un singur cont personal. Dacă se constată că un Utilizator folosește serviciile oferite prin conturi multiple, acestea vor fi închise și șterse, iar pe viitor Utilizatorului i se poate refuza folosirea pe viitor a Site-ului.

6.2.8.. Utilizatorul răspunde de veridicitatea datelor introduse în timpul înregistrării contului și pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului și parolei personale. TP’s Arts Stidio SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

6.2.9.. Dacă Utilizatorul suspectează că securitatea contului său a fost compromisă acesta trebuie să contacteze TP’s Arts Studio SRL la adresa de e-mail indicată la art. 1.7 și să facă facă demersuri pentru a schimba parola contului său sau să solicite blocarea accesului persoanei care îi accesează Site-ul folosind contul său fără drept.

6.2.10.. Site-ul nu poate fi accesat de Utilizator decât în condițiile în care acceptă prezenții termeni și condiții și eventualele actualizări ale acestora. Fără a exista acceptul Utilizatorului asupra ultimei variante a termenilor și condițiilor site-ului accesul nu va fi permis.

6.2.11.. Prin înregistrarea ca Utilizator pe site, este exprimat și acordul expres al persoanei de a fi informat prin mijloace de comunicare electronică pentru orice actualizare a termenilor și condițiilor site-ului, iar Utilizatorul nu poate renunța în vreun fel la a mai primi astfel de comunicări.

 

6.3.  Plasarea comenzii

Prezenta secțiune se aplică exclusiv acelor Utilizatori care achiziționează produse și servicii prin intermediul site-ului. În toate situațiile va prevala contractul încheiat la distanță, în raport de prevederile prezenților termeni și condiții.

6.3.1.. În vederea plasării unei comenzi, Utilizatorul va crea un Cont de Utilizator pe site.

6.3.2.. Clientul poate efectua Comenzi pe Site, prin completarea formularului de comandă și adăugarea produselor / serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda alegând una din modalitățile de plată indicate la art. 7.5. Finalizarea Comenzii nu se va putea realiza fără completarea câmpurilor obligatorii din formularul de comandă.

6.3.3.. Odată adăugat în coșul de cumpărături, produsul ales este disponibil pentru achiziție în măsura  și cantitatea stabilită de Școală. Adăugarea unui produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi și nici implicit rezervarea automată a acelui produs. Finalizarea Comenzii se va putea realiza numai după ce Clientul și-a exprimat acordul la încheierea Contractului dintre Părți, adus la cunoștința sa înainte de finalizarea Comenzii.

6.3.4.. Prin finalizarea Comenzii, clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii. Ulterior finalizării comenzii, Școala va transmite un e-mail de confirmare a acestuia, precum și Contractul încheiat între Părți  conform art. 6.4.3.

6.3.5.. Școala poate anula comanda efectuată de Client, în urma unei notificări prealabile adresate acestuia, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 1. Neacceptarea transferului de către banca emitentă a cardului Clientului, în cazul modalității de plată prin transfer bancar;
 2. Invalidarea tranzacției prin care este efectuată plata;
 3. Imposibilitatea Școlii de a presta serviciile achiziționate ca urmare a indisponibilității profesorilor colaboratori, interdicții legale etc.
 4. Datele furnizate de Client pe Site sunt incomplete și/sau incorecte și/sau neconforme cu realitatea.

6.3.6.. Prin plasarea comenzii, Clientul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său de Utilizator.

 

6.4. Încheierea contractului la distanță

6.4.1.. Obiectul contractului încheiat la distanță este reprezentat de prestarea de către Școală a serviciilor alese de Client și comandate de acesta de pe site, cu specificațiile indicate în cadrul comenzii plasate.

6.4.2.. Momentul încheierii contractului la distanță este reprezentat de momentul confirmării, de către Școală, a comenzii plasate de către Utilizator pe site.

6.4.3.. Confirmarea comenzii plasate de Utilizator se realizează prin transmiterea de către Școala a unui e-mail de confirmare la adresa de e-mail aferentă Contului său de Utilizator, precum și a Contractului încheiat între Părți.

6.4.4.. Școala poate refuza încheierea contractului la distanță sau poate denunța un astfel de contract în condițiile în caae constată că datele puse la dispoziție de Client sunt incomplete, inexacte, false.

6.4.5.. Confirmarea comenzii conform art. 6.4.3 va conține numărul de înregistrare al comenzii plasate de Utilizator, produsele comandate, modalitatea de plată aleasă de către Client, Contractul încheiat între Părți, precum și factura aferentă comenzii în format electronic.

6.4.6.. Contractul intră în vigoare la momentul confirmării comenzii de către Școală, conform art. 6.4.3 din prezenta secțiune.

6.4.7.. Durata Contractului încheiat între Părți este de 1 an, iar modalitățile de prelungire și/ sau încetare a acestuia sunt stabilite în cuprinsul acestuia.

6.4.8.. La momentul achiziționării unui abonament / pachet de lecții sau a unui eveniment ad-hoc durata contractului se prelungește în mod automat cu o durată egală cu întreaga perioadă de valabilitate a serviciului achiziționat la care se adaugă o perioadă de trei luni calendaristice calculate de la (i) momentul finalizării evenimentului ad-hoc / a lecțiilor din abonamentul ales sau (ii) expirarea perioadei de valabilitate a serviciului achiziționat.

6.4.9.. Contractul la distanță este în vigoare până la expirarea termenului în care Clientul își poate exercita dreptul de retragere din contract, în conformitate cu art 7.10  în situația în care acest drept se aplică Cumpărătorului. În caz contrar, contractul dintre părți încetează la momentul:

 1. realizării obiectului Contractului;
 2. prin acordul părților;
 3. la inițiativa Cursantului sau a reprezentantului legal al acestuia în situația în care Școala nu își îndeplinește obligațiile specifice asumate și nu asigură aducerea lor la îndeplinire într-un termen de 15 zile acordat Școlii de la punerea în întârziere, în scris, de către cealaltă parte;
 4. prin denunțarea unilaterală de către oricare parte, prin comunicarea unei notificări scrise cu respectarea unui termen de preaviz de cel puțin 15 de zile înainte de data producerii efectelor aplicabil pentru denunțarea la inițiativa Beneficiarului, respectiv un termen de preaviz de cel puțin 1 zi aplicabil pentru denunțarea la inițiativa Școlii;
 5. la inițiativa Școlii, ca urmare a nerespectării de către Cursant a obligațiilor asumate prin prezentul contract și dacă nu aduce sau nu asigură aducerea la îndeplinire în termen de 5 zile de la punerea în întârziere, în scris, de către Școală.  primirii produselor de către Cumpărător, dar nu mai înainte ca prețul acestora să ajungă la Vânzător, urmând ca efectele juridice ale acestuia să se producă strict cu privire la garanțiile produselor.

 

6.5. Prețuri, modalitățile de plată și facturarea

6.5.1.. Prețurile afișate pe Site sunt finale și, în condițiile în care Vânzătorul este obligat la plata de TVA, includ TVA conform legislației în vigoare.

6.5.2.. Vânzătorul face tot posibilul ca prețurile afișate pentru fiecare produs în parte să fie cele corecte, însă, din nefericire, pot apărea erori cu privire la exactitatea acestora. Vânzătorul își rezervă dreptul de a corecta erorile survenite și de a informa Cumpărătorul în consecință. Clientul are dreptul de a anula comanda pentru produsul afectat de eroarea de preț.

6.5.3.. În cuprinsul paginii de finalizare a comenzii Cumpărătorul va regăsi produsul adăugat în coșul de cumpărături, alături de prețul aferent.

6.5.4.. Cumpărătorii care dețin un cont de client pe site-ul Vânzătorului, vor putea să își modifice datele de facturare din secțiunea “Contul meu” înainte de plasarea unei comenzi.

6.5.5.. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru produsele achiziționate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform legislației în vigoare. Vânzătorul va emite factura către Client exclusiv în format electronic și doar cu titlu excepțional, în format fizic.

6.5.6.. Modalitățile de plată acceptate de către Vânzător sunt:

 1. Transfer bancar conform condițiilor menționate în factura emisă;
 2. Plata online cu cardul.

6.5.7.. În situația în care Cumpărătorul optează pentru plata online cu cardul bancar, la finalizarea comenzii acesta va fi redirecționat către pagina furnizorului de servicii de plată online Banca Transilvania. Vă rugăm să citiți Termeni și condițiile furnizorului de servicii de plată online la link-ul https://www.bancatransilvania.ro/wallet-bt-pay/termeni-si-conditii-ro/ .

6.5.8.. În cazul plăților online, Vânzătorul nu este responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar nelimitându-se la comisioanele de conversie valutară aplicate de banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON.

6.5.9.. Clientul poartă întreaga responsabilitate pentru comisioanele aplicate de banca emitentă a mijloacelor de plată folosite pe Site.

6.5.10.. Cumpărătorul poartă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și exactitatea informațiilor de facturare puse la dispoziție Vânzătorului.

6.5.11.. Clientului îi revine în mod exclusiv obligația de a fi informa Vânzătorul cu privire la datele sale de facturare, la modificarea acestora și orice altă ajustare necesară pentru corecta emitere a acestui document.

6.5.12.. Clientului îi revine obligația de a achita valoarea Comenzii și / sau factura emisă conform indicațiilor puse la dispoziție de Vânzător prin intermediul site-ului.

6.5.13.. Plata produselor se consideră realizată la momentul în care contravaloarea acestora ajunge la Vânzător.

6.5.14.. Vânzătorul nu poartă niciun fel de responsabilitate cu privire la modul în care terții furnizori de servicii de plată își derulează activitatea și procesează informațiile puse la dispoziție de Client.

 

6.6. Obligațiile vânzătorului

6.6.1.. Vânzătorul are obligația de a onora comanda efectuată de Client și confirmată de Societate, prin asigurarea prestării serviciilor achiziționate.

6.6.2.. Vânzătorul are obligația de a informa de îndată Cumpărătorul în situația în care intervin impedimente în prestarea serviciilor.

 

6.7. Obligațiile cumpărătorului

6.7.1.. Cumpărătorul are obligația de a citi și accepta prezenta secțiune de Termeni și Condiții înainte de efectuarea unei comenzi. Prin plasarea comenzii, Cumpărătorul declară că a citit și a fost de acord cu acești Termeni și Condiții, precum și cu prevederile Contractului încheiat între Părți și pus la dispoziția clientului înainte de finalizarea comenzii.

6.7.2.. Cumpărătorul are obligația de a plăti prețul produselor comandate, în una dintre modalitățile puse la dispoziție de Vânzător.

6.7.3.. Cumpărătorul are obligația de a completa datele formularului de comandă și facturare în mod corect și conform cu realitatea la momentul plasării unei comenzi, Vânzătorul având posibilitatea de a refuza confirmarea unei comenzi plasate, în conformitate cu prevederile art. 6.3.5 lit. d.

 

6.8.  Desfășurarea lecțiilor

6.8.1.. Cumpărătorul va alege modalitatea de desfășurarea a lecțiilor, respectiv online sau la sediul Școlii situat în București, Sector 6, Str. Drumul Sării nr. 31.

6.8.2.. Ulterior finalizării achiziției abonamentului de lecții, Cumpărătorul trebuie să efectueze programarea lecțiilor contactând Școala la numărul de telefon +40 722 249 540 sau prin e-mail la adresa music4allschool@gmail.com. Programările se vor stabili de comun acord de către Părți în funcție de disponibilitatea profesorului.  .

6.8.3.. Cursantul este obligat să se prezinte la lecțiile programate. În cazul în care Cumpărătorul nu se poate prezenta la lecția programată are obligația de a anula programarea contactând recepția Școlii la numărul de telefon …. . Școala va avea dreptul de a percepe penalități de anulare în condițiile stabilite prin Contractul încheiat de Părți.

 

7. Dreptul de retragere

7.1. Conform O.U.G. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, Cumpărătorul beneficiază de un termen de 14 zile de la data încheierii Contractului pentru a renunța la prestarea serviciilor achiziționate, fără a justifica decizia sa și fără a suporta alte costuri în afară de cele privind returnarea, dacă este cazul.

7.2. Clientul va informa Școala despre decizia sa de retragere prin e-mail la adresa <music4allschool@gmail.com>. În lipsa respectării termenului de retragere, Vânzătorul poate refuza aplicarea prevederilor cu privire la dreptul de retragere.

7.3. În notificarea adresată de Client Vânzătorului, prin care își exercită dreptul de retragere din contract, clientul trebuie să comunice numărul comenzii.

7.4. TP’s Arts Studio  SRL va rambursa Cumpărătorului suma primită drept plată din partea Clientului, și, în orice caz, în termen de cel mult 14 zile de la data la care a fost informată de decizia de retragere a Clientului. Sumele vor fi rambursate folosind aceleași metode de plată ca și cele folosite de Client pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Cumpărătorul este de acord cu o altă modalitate de plată.

7.5. În cazul în care Clientul a solicitat expres ca prestarea serviciilor să se petreacă de îndată ce Contractul a fost încheiat, în cazul exercitării dreptului de retragere Clientul va plăti Școlii valoarea serviciilor deja prestate până la momentul retragerii.

7.6. Conform legii sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

 1. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către profesionist;
 2. furnizarea de produse sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care profesionistul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 3. furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;
 4. furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 5. furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator;
 6. furnizarea de produse care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 7. furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii contractului de vânzare, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care profesionistul nu le poate controla;
 8. contractele în cazul cărora consumatorul a solicitat în mod special profesionistului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de consumator sau furnizează alte produse decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau produse suplimentare;
 9. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 10. furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicății;
 11. contractele încheiate în cadrul unei licitații;
 12. prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decât cel rezidențial, transport de mărfuri, închiriere de mașini, catering sau serviciile privind activitățile de agrement, în cazul în care contractul prevede o dată sau o perioadă de executare specifică;
 13. furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

 

8. Forța majoră

8.1. Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor contractuale dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este un eveniment extern, imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

8.2. Părțile îți vor aduce la cunoștință de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului.

8.3. Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forță majoră nu încetează, părțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără a pretinde daune-interese.

8.4. Părțile convin că epidemia de COVID-19 este în continuare un factor profund disturbator al activității și a cărei evoluție poate fi neprevăzută, motiv pentru care în mod expres convin ca orice împiedicări în executarea contractului rezultate din cauza pandemiei, reprezintă un eveniment de forță majoră și exonerează partea împiedicată în execuția contractului de orice răspundere.

 

9. Legea aplicabilă

9.1. Prezentul contract este guvernat de legea română.

9.2. În caz de divergență sau neînțelegeri între Vânzător și Cumpărător, se vor aplica Termenii și Condițiile valabile la momentul realizării Comenzii.

9.3. În cazul unor eventuale conflicte între TP’s Arts Studio S.R.L și Clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

 

10. Răspundere

10.1. Școala va răspunde numai pentru prejudiciile cauzate celeilalte părți, din culpa sa exclusivă, în legătură cu prestarea efectivă a serviciilor cultural-muzical-educative achiziționate.

10.2. Cursantului / reprezentantul legal al cursantului va răspunde pentru toate faptele prejudiciabile săvârșite de Cursant și va despăgubi Școala pentru orice prejudiciu cauzat de Cursant și pentru orice venit nerealizat ca urmare a faptului prejudiciabil.

10.3. Prin crearea Contului, vizitarea Site-ului, plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă fie la data creării Contului, fie la momentul utilizării conținutului, fie la data plasării Comenzii.

10.4. Ulterior creării Contului, utilizarea sau vizitarea Site-ului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

10.5. Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificate oricând de către TP’s Arts Studio S.R.L, aceștia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor de la data afișării pe Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea check boxului corespunzător din Site, prin trimiterea Comenzii, prin efectuarea unei plăți online, prin navigarea pe site.

 

11. Prelucrarea datelor cu caracter personal și confidențialitatea

11.1. TP’s Arts Studio S.R.L. va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care Utilizatorul le furnizează. Dezvăluirea informațiilor se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Contract.

11.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat sau orice alt mod de comunicare către terțe persoane nu va fi făcută de Utilizator cu privire la prezentul document fără consimțământul prealabil scris al TP’s Arts Studio S.R.L.

11.4. În momentul realizării de către Utilizator a contului său pe Site, în limitele legislației în vigoare, acesta își dă în mod irevocabil și nelimitat cordul pentru ca informațiile astfel puse la dispoziție să fie folosite de serviciul de marketing al TP’s Arts Studio S.R.L. sau de furnizorii externi ai acestui serviciu pentru aducerea la îndeplinire a contractului încheiat, inclusiv prin contactarea sa directă de către terți.

11.5. Pentru mai multe informații despre Politica de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal vă rugăm accesați pagina https://music4allschool.ro/politica-de-confidentialitate/.

 

12. Procedura de soluționare a reclamațiilor a TP’s Arts Studio S.R.L

12.1. Orice reclamație ale Cumpărătorilor sau Utilizatorilor va fi trimisă către TP’s Arts Studio S.R.L la adresa de e-mail <music4allschool@gmail.com>.

12.2. Societatea va analiza reclamațiile formulate de Utilizatori sau Cumpărători, urmând să trimită acestora un răspuns în termen de 30 de zile de la momentul sesizării.

12.3. Societatea va încerca să soluționeze în mod amiabil problemele constatate și semnalate de Utilizatori sau Cumpărători, având dreptul să solicite acestora documente doveditoare aferente reclamațiilor făcute.

 

13. Dispoziții finale

13.1. În situația în care Utilizatorii sau Cumpărătorii au un interes legitim cu privire la serviciile sau produsele puse la dispoziție de Societate, aceștia au dreptul fie de a sesiza Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor sau Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații fie de a se adresa instanțelor judecătorești competente potrivit legii.

13.2. De asemenea, Cumpărătorul se poate adresa entității care se ocupă cu soluționarea alternativă a litigiilor, în temeiul și în condițiile Ordonanței nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, respectiv Direcției de soluționare alternativă a litigiilor din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

13.3. Prevederile art. 24 din OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în contractele încheiate cu profesioniștii se aplică în mod corespunzător.

13.4. Societatea poate modifica oricând prezenta secțiune, fără informarea Utilizatorilor, publicând data ultimei actualizări, Utilizatorii fiind obligați să citească și să accepte prezentele “Termeni și Condiții” la momentul navigării pe Site.

13.5. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

13.6. Acești termeni și condiții reprezintă cadrul general aplicabil utilizării Site-ului, iar relația contractuală dintre părți este reglementată de Contractul cadru încheiat la distanță odată cu plasarea comenzii pe Site.

Up

Muzica începe ca o limbă străină necunoscută, se transformă în dialog prin exercițiu, iar la final devine un monolog muzical pe care îl creezi de fiecare dată când atingi instrumentul ales.

M U S I C 4 A L L